Ett företag står, eller bör aldrig stå still i sin utveckling. Men är all utveckling av godo? Kan det gå snett någonstans? Det sker alltid ett ständigt förbättringsarbete av något slag i alla typer av organisationer. Man strävar i regel framåt men vissa förändringar kan medföra att verksamheten snarare går bakåt. Tillhör du dem som låter förändrings- och förbättringsarbetet ske på måfå, eller jobbar du mer målmedvetet och systematiskt för att nå mål och visioner?Enhance company

Avgör slumpen?

Om man har en svag plan där det är diffusa strategier som styr så kommer man troligtvis inte nå samma goda resultat som den företagare som jobbar med ett systematiskt förändringsarbete. Företag som har egen tillverkning, och som upplever att tillverkningsprocessen inte är effektiv nog, kan dra nytta av att anlita företag som kan vara behjälpliga i att hitta var i kedjan problemet ligger och på så sätt effektivisera tillverkningsprocessen. Företag som Axxos kan hjälpa till med det och de erbjuder också mjukvara och utbildning som gör att man kan fortsätta med förbättringsarbetet på egen hand. Genom att hyra in expertkompetens och anlita hjälp kan man få värdefull rådgivning om smarta strategier. Det handlar om allt från analyser till framtagandet av individuella strategier, hur man kan utveckla driften och personalplaneringen. Du kan jobba med förbättringsarbetet inom produktion, tjänstesektorn och inom utbildningar.

Inte starkare än den svagaste länken

Ett företag är inte starkare än den svagaste länken. Samtidigt behöver man stärka och utveckla de delarna som ligger starkast i ett företag för att kunna toppa resultaten. Det innebär att man behöver göra en bred analys och oftast arbeta på flera olika håll inom organisationen för att få det mest effektiva förändringsarbetet. Dagens Industri skriver i en artikel om hur förändringsarbete kan vara skadligt. Felaktigt utformat kan förändringsarbetet leda till både onödiga kostnader och andra tråkigheter. För att undvika den typen av misstag så kan det vara värdefullt att anlita hjälp med den här typen av organisationsutveckling.

Delegation och rekrytering

De flesta företag består ju av fler än en person, och detta beror ju på det enkla faktum att så fort företaget gått över en viss gräns kan ingen längre sköta allt själv. Det blir då viktigt att veta vilka uppgifter man ska lämna över till andra och vad man ska sköta själv. Och för att ha några att faktiskt lämna över dessa uppgifter till måste man ju även tänka på vilka det är man anställer. Anställningsprocessen är dessutom inget man ska påskynda; en bra anställning kräver tid och energi, men är i slutändan värt det. Anställer man någon bara för att kort därefter inse att de inte passar in har man lagt ned inte bara tid och energi utan även pengar på allt. Detta blir nästan alltid mer kostsamt än att verkligen ta sig tiden att göra en väl utförd rekrytering.