Internetmarknadsföring

Marknadsföring har blivit lättare och effektivare med åren, och det är mycket tack vare internets frammarsch. Att nå ut med sina budskap till en bred massa var en gång i tiden en både svår och dyr historia, men är relativt enkelt idag. Man får dock räkna med att det kan vara tidskrävande om man inte redan byggt upp ett varumärke eller liknande, och dessutom underlättar det om man har en redan etablerad krets som följer ens verksamhet.

Interntmarknadsföring

Med ”att följa” avses exempelvis de som följer verksamheten via sociala medier så som Twitter och Facebook. De sociala medierna är en oerhört viktig kanal för internetmarknadsföring. Det är också viktigt att samla på sig relevanta kontakter att skicka nyhetsbrev till eftersom ett nyhetsbrev blir mer personligen riktat än exempelvis ett inlägg på Facebook. En egen webbplats är ett måste. Den måste dessutom sökmotoroptimeras så att personer som söker på relevanta sökord för din verksamhet på exempelvis Google ges bättre chanser att slussas in på din webbplats.

Trots att marknadsföring rent generellt är avsevärt enklare än förr så har myntet en baksida. Dagens värld är en mycket bredare marknadsplats än gårdagens tack vare att det helt enkelt är enklare att kommunicera med varandra, och konkurrensen inom i stort sett alla branscher är mycket hög. Det är idag inget problem att sitta i Kanada, Sydafrika eller Vietnam och sälja till kunder i Sverige. Tack vare de avsevärt många fler kanalerna för marknadsföring så är det idag också svårare att hålla reda på allt.

  • ”Följer min sida de aktuella normerna för sökmotoroptimering?”
  • ”Vidarebefordras mina uppdateringar automatiskt till vår Facebook-sida?”
  • ”Har jag besvarat alla frågor från kunder på Twitter?”

För stor fokus på en kanal kan lätt leda till att en annan försummas, vilket resulterar i att kunder eller potentiella kunder som helst håller sig uppdaterade via den sistnämnda blir missnöjda eller undgår att lägga märke till din rörelse.