682517-manufacturing-storageGår du i webbutik tankarna? Vill du prova sälja på nätet, såsom så många andra gör? Det första steget är att starta företag och det finns lite olika sätt att göra detta på. 

Starta från grunden

Det alternativ man hör mest om är att starta ett eget företag från grunden. Du står som ägare, alla produkter och tjänster tillhör dig och du får även äran att göra alla skitjobb. Det är krävande, tar långa timmar och det kan ta lång tid innan ditt företag börjar få svarta siffror i böckerna. Men det positiva är att du har all kontroll och ägarskap över ditt företag.

Franchise

Att köpa en franchise är att köpa rätten att använda, sälja och marknadsföra någon annans märke inom deras satta ramar. Du får produkter och hjälpmedel för att komma igång och är så nära ett eget företag som du kan komma, utan att behöva bygga upp ett varumärke helt själv eller stå för att producera en helt ny produkt. Du är fortfarande ägaren av företaget, men går du i konkurs blir inte franchise lika påverkade och de kommer knappast att hjälpa dig ur trubbel.

Köpa ett företag

Du kan även köpa företag som redan existerar men som ska säljas. Här slipper du skaffa kundkontakter, produkter, lokaler och andra saker för det är redan gjort. Du kan också se om företaget har gått med vinst eller förlust och få en massa nyttig information. Att köpa ett fallerande företag är så klart inte en smart investering. Då är det bättre att hitta företag som ska säljas på grund av att ägaren ska gå i pension, eller beslutat sig för att byta yrke. Sådana anledningar är bättre och kan leda till att du får ett perfekt företag att ta vidare i nästa riktning. Ingen annan än du äger varumärket så du kan ändra på vad du vill, om du vill.